Uradno spletno mesto Društva za promocijo športa Slovenije     SLO  ENG
 
   
 
Naslednji dogodek: Zmagujmo z žogo - 19.9.2020
NOVICE
O NAS
SPORTFORUM EKIPA
ÄLANSTVO
PRIDRUŽITE SE NAM
GOSTILI SMO
PARTNERJI / SPONZORJI
PRESS
SPONZORSTVA
GALERIJA
AKREDITIRAJTE SE
PRIREDITVE, NOÄITVE
VIDEOTEKA
UGODNOSTI ÄLANOV
PRETEKLI DOGODKI
MEETING POINT
KONTAKT
 
NAPOVEDNIK
Arhiv
 
   
Novice
 
Pogovarjali smo se z generalnim direktorjem Direktorata za Å¡port
28.11.2009

g. Rajšter, v zadnjem Äasu je bilo veliko povedanega o poenotenju vizualne podobe slovenskih športnikov v tujini. Kakšna je pri tem vloga Direktorata za šport RS ter kakšno je Vaše osebno stališÄe glede izbire vodilnih barv, v katerih se naj predstavljajo slovenski športniki?

Konsenz glede barv je bil sprejet, slovenski športniki se naj bi na uradnih mednarodnih tekmovanjih predstavljali v modri, zeleni in beli barvi, doloÄena je tudi tipologija barv oz. barvna lestvica, a težava se pojavi v tem, da se nekatere panožne zveze tega dogovora ne držijo. Predstavljanje je tudi precej povezano z sloganom »I feel Slovenija«, kjer je v ospredju zelena barva. Na ministrstvu ne moremo poseÄi direktno v uporabo samih barv, to je predvsem v domeni Športne zveze Slovenija in Olimpijskega komiteja Slovenije.

V Äasu gospodarske krize se slovenski šport sooÄa s še veÄjim pomanjkanjem finanÄnih sredstev. Kako ste se na to odzvali na Direktoratu za šport RS, ste morebiti športnim organizacijam poleg finanÄne ponudili še kakšno drugo pomoÄ?

V letu 2009 smo na ministrstvu uspeli zagotoviti 20 odstotkov veÄ sredstev kot v letu 2008, medtem, ko smo znotraj teh sredstev za priprave na svetovna in evropska prvenstva panožnim zvezam namenili celo 30% veÄ sredstev. V zadnjem letu smo predvsem izboljšali še pogoje za dokonÄanje izobrazbe vrhunskih športnikov oz. izboljšali smo položaj športnika ob prehodu iz športne v poklicno pot. Menim pa, da z javnimi sredstvi ni mogoÄe v celoti ublažiti te ekonomske situacije, zato se bodo morale tudi športne organizacije korektno odzvati na to nastalo situacijo. Problem se pojavlja tudi v previsokih priÄakovanjih športnih organizacij na podroÄju zagotavljanja finanÄnih sredstev, postavljale so si previsoke cilje, ki so za posledico v nadaljevanju imeli razliÄne dolgove. Potrebno je bolj naÄrtno in transparentno upravljati s finanÄnimi viri, še posebej v Äasu trenutne ekonomske situacije.

Kaj po Vašem mnenju poleg finanÄnih sredstev slovenski šport trenutno najbolj potrebuje, pogreša?

Äe se nam v zadnjih letih stanje na podroÄju športne infrastrukture za velike prireditve izboljšuje, to ne sme biti past, ne smemo pozabiti na pogoje za široko dostopnost do športne infrastrukture, za široke množice, da to infrastrukturo lahko uporabljajo in se športno udejstvujejo. Veseli nas, da Ljubljana odpravlja moralni dolg, da bomo lahko prišli do novega sodobnega stadiona in športne dvorane, v uporabo smo uspeli predati Pokljuko, zelo resno smo se lotili tudi projekta Planica. Kar zadeva širše, pa bo potrebno zavihati rokave pri ponovnem zagonu programov športa otrok in mladine. Zavedamo se velikega pomena aktivnega ukvarjanja s športom za otroke, ki prinaša zdrav naÄin življenja, zato bomo v te projekte posegali tako s finanÄnimi sredstvi kot tudi strokovnim znanjem. Po drugi strani pa to generira neko široko bazo za izbor bodoÄih vrhunskih športnikov, ki bodo Äez nekaj let predstavljali in zastopali Slovenijo tudi na mednarodnih tekmovanjih. Velik poudarek smo v zadnjem letu namenili tudi strokovnemu delu. Uspeli smo zagotoviti, da so strokovna izobraževanja, usposabljanja za športne delavce brezplaÄna.

 

 

 

 
 
   
   
 

SportForum Slovenija

Društvo za promocijo športa Slovenije

Tel: ++386 (0)51 262-407
Fax: ++386 (0)5 630-67-01
E-mail:

 
   
   


©SportForum.si   Vse pravice pridržane